Kontakt Home Tłumacz Przewodnik Dolmetscher Reiseleiter

Mein Bilderbuch: Breslau - Schlesien

Moje zdjęcia: Wrocław - Śląsk

Als Fremdenführer, Stadtführer und touristischer Führer mit meinen Gästen unterwegs, zu den beliebtesten Resezielen in dieser Region: Besichtigung von Breslau und Umgebung, Niederschlesien, Oberschlesien. Gästeführer für ganz Schlesien. Reiseleitung zu den schönsten Städten und Ortschaften. Schlesische Berge, Glatzer Bergland, Hirschberger Talkessel mit Riesengebirge. Herrliche Landschaften und unvergessliche Eindrücke, die lange in Erinnerung bleiben.

Jako pilot i przewodnik turystyczny w miejscach, które szczególnie lubię; zwiedzanie Wrocławia oraz atrakcji turystycznych Śląska. Dolny i Górny Śląsk. Pilotaż i przewodnictwo turystyczne. W Sudetach rejon Kotliny Kłodzkiej i Kotliny Jeleniogórskiej z Karkonoszami. Opieka językowa i turystyczna nad gośćmi niemieckojęzycznymi. Wspaniałe krajobrazy i niezapomniane wrażenia, które na długo pozostają w pamięci.

Breslau und Umgebung / Wrocław i okolice

Bildernachweis: / Opis zdjęć:
Dolmetscher, Gästeführer, Breslau / Translator for the German and Polish language
Stadtführer, Fremdenführer, Breslau / Tłumacz, Przewodnik miejski, Wrocław
Stadtbesichtigung, Stadtrundfahrt, Stadtrundgang Breslau / Zwiedzanie Wrocławia
Ring mit Rathaus, der beliebte Treffpunkt / Rynek i ratusz, meeting place
wir gehen am Schweidnitzer Keller vorbei / wędrujemy i mijamy Piwnicę Świdnicką
zur Elisabethkirche, mit 'Hänsel und Graetel' / do kościoła św. Elżbiety, z 'Jasiem i Małgosią'
Ohlauerstr., Kaufhaus 'Petersdorff' / Ul. Oławska, DH 'Kameleon'
Stadttheater in der Schweidnitzerstraße / Opera Dolnośląska
Liebichshöhe am Stadtgraben / Wzgórze Partyzantów
Stadtführer, touristischer Führer, Breslau / Oprowadzanie wycieczek i gości Wrocław
Wir besichtigen die Aula Leopoldina der Universität / w Auli Leopolyńskiej Uniwersytetu
Universitätskirche im Universitätsviertel / Kościół Uniwersytecki, budynek Wydziału Prawa
Universitätsgebäude, Elektrizitätswerke / Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego
Markthalle Am Ritterplatz / Hala targowa, pl. Nankiera
Dominsel mit dem Breslauer Dom / Ostrów Tumski, katedra
Dombrücke, die Kirche Maria auf dem Sande / Most katedralny, kościóoł NMP na Piasku
Die Nepomuksäule an der Kreuzkirche / św. J. Nepomucen przed kościołem św. Krzyża
Gartenstrasse, am Hauptbahnhof / ul. Piłsudskiego, Dw. Główny PKP
Hotel 'Monopol'
Die Kaiserbrücke an der Ohlemündung / Most Grunwaldzki przy ujściu Oławy
Das neue und alte Regierungsgebäude / Urząd Wojewódzki, Muzeum Narodowe
Mauritiuskirche, das Postscheckamt / kościół św. Maurycego, Poczta Główna
das Websky-Schlößchen in der Klosterstr. / Muzeum Etnograficzne, ul. Traugutta
In der Jahrhunderhalle / Hala Stulecia / Ludowa
Schlesische Wappensymbole / Symbolika śląska

Zum Vergrößern bitte auf die Bilder klicken! / aby powiększyć, proszę kliknąć miniaturę zdjęcia!

Dolmetscher, Reiseleiter, Gästeführer, Breslau - Wroclaw

Translation, translator for the German and Polish language Stadtführer, Fremdenführer, Breslau

Tłumacz, Przewodnik miejski, Wrocław Stadtbesichtigung, Stadtrundfahrt, Stadtrundgang Breslau

Zwiedzanie Wrocławia, oprowadzanie wycieczek i gości

City guide, city tour, city walk, Sightseeing Wroclaw Ring mit Rathaus, der beliebte  Treffpunkt

Rynek i ratusz, meeting place  wir gehen am Schweidnitzer Keller vorbei,

wędrujemy i mijamy Piwnicę Świdnicką  zur Elisabethkirche, mit 'Hänsel und Graetel'

do kościoła św. Elżbiety, z 'Jasiem i Małgosią' Ohlauerstr., Kaufhaus 'Petersdorff'

Ul. Oławska, DH 'Kameleon' Stadttheater in der Schweidnitzerstraße

Opera Dolnośląska Liebichshöhe am Stadtgraben

Wzgórze Partyzantów Stadtführer, touristischer Führer, Breslau

Tłumacz, Przewodnik miejski, Wrocław Wir besichtigen die Aula Leopoldina der Universität

w Auli Leopolyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Universitätskirche im Universitätsviertel

Kościół Uniwersytecki, budynek Wydziału Prawa Universitätsgebäude, Elektrizitätswerke von der Oderseite aus

Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego, elektrownia wodna na Odrze Markthalle Am Ritterplatz

Hala targowa, pl. Nankiera Dominsel mit dem Breslauer Dom

Ostrów Tumski, katedra Dombrücke, die Kirche Maria auf dem Sande 

Most katedralny, kościóoł NMP na Piasku Die Nepomuksäule an der Kreuzkirche

św. J. Nepomucen przed kościołem św. Krzyża Gartenstrasse, am Hauptbahnhof

ul. Piłsudskiego, Dw. Główny PKP Hotel 'Monopol' die Kaiserbrücke an der Ohlemündung

Most Grunwaldzki przy ujściu Oławy das neue und alte Regierungsgebäude

Urząd Wojewódzki, Muzeum Narodowe Mauritiuskirche, das Postscheckamt

kościół św. Maurycego, Poczta Główna das Websky-Schlößchen in der Klosterstr.

Muzeum Etnograficzne, ul. Traugutta in der Jahrhunderhalle

Hala Stulecia / Ludowa schlesische Wappensymbole

symbolika śląska

Niederschlesien - Oberschlesien / Dolny i Górny Śląsk

Bildernachweis: / Opis zdjęć:
an der Oder / Rzeka Odra
Zobten, der Zobtenberg, Wahrzeichen Niederschlesiens / Góra Ślęża
Wallfahrtskirche Trebnitz / kościół w Trzebnicy
Öls, das Renaissanceschloss / Zamek w Oleśnicy
In der evangelischen Friedenskirche Schweidnitz / Ewangelicki Kościół Pokoju, Świdnica
Schloss Fürstenstein / Książ, największy śląski zamek
Pellerhaus-Fassade, Schloss Fürstenstein / Fasada domu Pellera, zamek Książ
Hohenfriedeberg, Schlachtfeld 1745 / Dobromierz, pole bitwy 1745
Reiseleiter, Reiseleitung, Schlesien, Polen / Tourist guide, tour leader, Wroclaw, Poland
Gröditzburg am Fuße des Bober-Katzbach-Gebirges / Ruiny zamku Grodziec
Alte Tankstelle an der schlesischen Autobahn / Stacja benzynowa przy autostradzie
Kirche auf dem Annaberg, Wahrzeichen Oberschlesiens / Kościół klasztorny na górze św. Anny
Auf dem Annaberg; Fahne Bistum Breslau / Sztandar biskupstwa wrocławskiego
Aussichtsturm auf der Bischofskoppe / Wieża widokowa na Biskupiej Kopie
Schlesische Spezialitäten / śląskie specjalności
an der Oder

Rzeka Odra Zobten, der Zobtenberg, Wahrzeichen Niederschlesiens

Góra Ślęża, znak rozpoznawczy Dolnego Śląska Wallfahrtskirche Trebnitz

kościół w Trzebnicy Öls, das Renaissanceschloss

Zamek w Oleśnicy In der evangelischen Friedenskirche Schweidnitz

Ewangelicki Kościół Pokoju, Świdnica  Schloss Fürstenstein 

Książ, największy śląski zamek Pellerhaus-Fassade, Schloss Fürstenstein 

Fasada domu Pellera, zamek Książ Hohenfriedeberg, Schlachtfeld 1745

Dobromierz, pole bitwy 1745 Reiseleiter, Reiseleitung, Schlesien, Polen

Tourist guide, tour leader, Wroclaw, Poland Gröditzburg am Fuße des Bober-Katzbach-Gebirges

Ruiny zamku Grodziec na Przedgórzu Sudeckim alte Tankstelle an der schlesischen Autobahn

Stacja benzynowa przy autostradzie Franziskanerkirche auf dem Annaberg, Wahrzeichen Oberschlesiens

Kościół klasztorny franciszkanów na górze św. Anny, symbol Górnego Śląska auf dem Annaberg; Fahne Bistum Breslau

Sztandar biskupstwa wrocławskiego Aussichtsturm auf der Bischofskoppe im Altvatergebirge

Wieża widokowa na Biskupiej Kopie w górach Opawskich  schlesische Spezialitäten

śląskie specjalności

Schlesische Berge: Glatzer Bergland - Riesengebirge / Sudety: Kotlina Kłodzka - Karkonosze

Bildernachweis: / Opis zdjęć:
Glatz, Rathaus / Kłodzko (Ratusz), historyczna stolica hrabstwa kłodzkiego
Kath. Pfarrkirche zu Mariae Himmelfahrt in Glatz / kościół NMP w Kłodzku
Albendorf, das schlesische Jerusalem / Wambierzyce, ośrodek kultu maryjnego
Wölfelsfall im Wölfelsgrund / Wodospad Wilczki w Międzygórzu
An der Quelle der Glatzer Neiße / Wędrówka do źródeł Nysy Kłodzkiej
Gottesdienst in der Maria-Schnee-Wallfahrtskirche / Nabożeństwo w kościółku Maria Śnieżna
Glazer Schneeberg mit 'Maria-Schnee' / Śnieżnik Kłodzki, 'Maria Śnieżna' Igliczna
Habelschwerdt: Eisenbahnviadukt / Bystrzyca Kłodzka: wiadukt kolejowy
Mohnfelder in der Frühlingszeit / wiosenne pola makowe
Abtei Grüssau, Marienmünster / Opactwo w Krzeszowie, kościół NMP
Wir besichtigen Hirschberg / zwiedzanie Jeleniej Góry
Schloß Lomnitz / Pałac w Łomnicy
Bobertalsperre Mauer / Zapora w Pilichowicach
Haus 'Wiesenstein' in Agnetendorf / Dom Gerharda Hauptmanna w Jagniątkowie
Schreiberhau / Szklarska Poręba
Alte Schneegrubenbaude / Nad Śnieżnymi Kotłami
Risengebirgskamm mit Schneekoppe / Grzbiet Karkonoszy, Śnieżka
Krummhübel, Sportmuseum / Muzeum Sportu w Karpaczu
Brückenberg, Besichtigung der Kirche Wang / Zwiedzanie Kościóła Wang
Wanderung zur Schneekoppe / Przed wycieczką na Śnieżkę
Schneekoppe, höchste Erhebung Schlesiens / Śnieżka, najwyższa góra Śląska
...und auf Wiedersehen! Ihr Zbigniew Gdowski / ...i do zobaczenia!
 Glatz (Rathaus), Mittelpunkt der Grafschaft Glatz

Kłodzko (Ratusz),  historyczna stolica hrabstwa kłodzkiego kath. Pfarrkirche zu Mariae Himmelfahrt in Glatz

kościół parafialny NMP w Kłodzku Albendorf, das schlesische Jerusalem

Wambierzyce, ośrodek kultu maryjnego Wölfelsfall im Wölfelsgrund

Wodospad Wilczki w Międzygórzu an der Quelle der Glatzer Neiße

wędrówka do źródeł Nysy Kłodzkiej Gottesdienst In der Maria-Schnee-Wallfahrtskirche

Nabożeństwo w kościółku Maria Śnieżna Glazer Schneeberg mit 'Maria-Schnee' am Spitzigen Berge

Śnieżnik Kłodzki, 'Maria Śnieżna' na zboczu Iglicznej Habelschwerdt: Eisenbahnviadukt Am Floriansberg und der Glatzer Neiße

Bystrzyca Kłodzka: wiadukt kolejowy nad Nysą Klodzką  Mohnfelder in der Frühlingszeit

wiosenne pola makowe Abtei Grüssau, Marienmünster

Opactwo w Krzeszowie, kościół NMP Wir besichtigen Hirschberg, Ausgangspunkt im Hirschberger Talkessel

zwiedzanie Jeleniej Góry, turystycznego centrum Kotliny Jeleniogórskiej Schloß Lomnitz

Pałac w Łomnicy Staudamm Mauer

Zapora w Pilichowicach  Haus 'Wiesenstein' in Agnetendorf (G. Hauptmann-Haus)

Dom Gerharda Hauptmanna w Jagniątkowie Schreiberhau

Szklarska Poręba alte Schneegrubenbaude

Nad Śnieżnymi Kotłami Risengebirgskamm mit Schneekoppe

Grzbiet Karkonoszy, Śnieżka Krummhübel, Sportmuseum

Muzeum Sportu w Karpaczu Brückenberg im Riesenbebirge, Besichtigung der Kirche Wang

Karpacz. Grn., Karkonosze, zwiedzanie Kościóła Wang Wanderung zur Schneekoppe

przed wycieczką na Śnieżkę Schneekoppe, höchste Erhebung Schlesiens

Śnieżka, najwyższa góra Śląska  ...und auf Wiedersehen! Ihr Zbigniew Gdowski

 ...i do zobaczenia!, Państwa Zbigniew Gdowski

                                                     Copyright 2004 - 2021 by gdowski.pl